Grote lijsten in Microsoft SharePoint

Iedereen loopt er vroeg of laat tegen aan. Een alsmaar groter wordende lijst of een verzoek om grote hoeveelheden data in SharePoint beschikbaar maken. Wanneer de informatie eenmaal in SharePoint aanwezig is, blijkt dat de performance van de omgeving ineens ernstig is verslechterd. Komt dat door de grote lijsten? Waarom?

SharePoint kan helaas niet goed omgaan met grote lijsten informatie. In SharePoint wordt alle informatie opgeslagen in een content database. Dit is één centrale database waarin informatie van verschillende site collections (verzameling teamsites) kan worden opgeslagen. Per site collection kan een content database worden gekozen. Een site collection kan echter geen gebruik maken van meerdere content databases.
Wanneer een gebruiker een lijst met 100.000 items upload, slaat SharePoint elke regel van de lijst op als een nieuw rij in de database. De items van alle lijsten in de site collection worden opgeslagen in dezelfde tabel. Zo moet SharePoint elke keer wanneer er een lijst of document library wordt geraadpleegd ineens 100.000 extra rijen doorzoeken wanneer men informatie van de teamsite of lijst opvraagt. Dit komt de performance van de omgeving niet ten goede.

Daarom zijn er een aantal oplossingen om lijsten met grote hoeveelheden data toch beschikbaar te maken in SharePoint. Lees meer »

De toegevoegde waarde van Office 365 voor het MKB

Nu Office 365 deze maand officieel gelanceerd is, willen we graag weten wat het pakket voor de MKB organisatie kan betekenen. Hoe gaat het in z’n werk en wat zijn de voor- en nadelen? In dit artikel zal hier dieper op worden ingegaan. Wat Office 365 precies is kan in één van mijn voorgaande artikelen worden gelezen. In dit artikel zal ik hier niet al te uitgebreid op ingaan.

Office 365 is een nieuwe clouddienst van Microsoft. Het is de opvolger van Business Productivity Online Services (BPOS). Het pakket biedt mogelijkheden voor email, een intranet omgeving, een chatapplicatie en stelt het Microsoft Office pakket via internet beschikbaar aan de gebruiker. Het pakket wordt afgenomen als een dienst van Microsoft. Hierdoor ligt het volledige beheer van de omgeving bij Microsoft en heeft de klant er geen omkijken naar. Wanneer er een internetverbinding beschikbaar is, kan de gebruiker gebruik maken van alle functionaliteiten van het pakket. Daarnaast is er een soort hybride model mogelijk, waarmee Office 365 gesynchroniseerd kan worden met bestaande systemen. Lees meer »

Trainingsmogelijkheden Office 365

Per 1 juli is Office 365 officieel gelanceerd. Er zijn al verscheidene bedrijven overgestapt op dit platform. Voor veel ICT dienstverleners zullen er de komende tijden vragen binnen komen om gekwalificeerd personeel te leveren om te helpen bij het implementeren en uitrollen van Office 365 in de organisatie.

Dit kan voor problemen zorgen om het simpele feit dat Microsoft nog geen certificeringstraject voor Office 365 beschikbaar heeft. Microsoft gaat begin 2012 certificeringtrajecten aanbieden. Op dit moment is er een Office 365 Ignite trainingsprogramma beschikbaar om alvast kennis op te doen van het pakket. Onder andere Qwise biedt dit programma aan. Lees meer »

Office 365 – Een introductie

Mijn eerste blog wil ik gaan wijden aan een korte introductie van Office 365. Ik ga hier in op de vraag wat Office 365 precies is en wat de toegevoegde waarde voor potentiele gebruikers kan zijn.
In dit blog neem ik ook de doelgroep particulieren mee, omdat ook voor hen Office 365 een aantrekkelijke keuze kan zijn.

Wat is Office 365 precies?
Office 365 is een nog te lanceren dienst van Microsoft. Op dit moment is het product nog niet officieel gelanceerd. Het kan al wel gratis worden uitgeprobeerd in de zogenaamde bèta fase. Het platform biedt functionaliteiten die nodig zijn om samenwerking zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Zo bevat Office 365 een emailomgeving, een chatapplicatie en een omgeving om content te delen. Daarnaast bevat het Microsoft Office Professional Plus om content mee te genereren en te bewerken. Al met al een bijzonder compleet pakket. Lees meer »

Welkom op het blog van MJ Waardenburg

Hallo allemaal,

Bloggen… wat is dat eigenlijk. Ik begon het mij een paar maanden geleden af te vragen. Wat is dat en hoe doe je dat? Omdat ik de laatste tijd met allemaal nieuwe technieken op het gebied van content management en enterprise management systemen in aanraking kom, begon deze vraag mij steeds meer te prikkelen.

Daarom heb ik besloten via mijn website http://www.mjwaardenburg.nl een blog aan te maken en mij hier actief mee bezig te gaan houden.
In eerste instantie wil ik het over SharePoint en Office 365 gaan hebben, later volgen er wellicht vele andere onderwerpen.

Ik wens u als bezoeker veel leesplezier toe. Als er u tijdens het lezen op- of aanmerkingen te binnen schieten, schroom niet en deel ze met me! Feedback en andere meningen zijn tenslotte erg leerzaam!

Met vriendelijke groet,

Meindert Jan Waardenburg